Andorid Joystick Sorunu

   Andorid Joystick Sorunu

   Merhaba arkadaşlar benim bir joystick'im var
   Yasir Kula nın sitesinden aldım.
   Karaktere ekledıgımde karakteri nasıl hareket ettırecegım kodu buraya atıyorum :

   #pragma strict

   public var joystickTexture : Texture2D;

   public var id : int = 0;

   public var joystickEbat : int = 128;
   public var hareketAlaniYaricap : int = 128;

   private var joystickEbatUsage : int;
   private var hareketAlaniYaricapUsage : int;

   public var joystickEbatYuzde : float = 15;
   public var hareketAlaniYaricapYuzde : float = 15;

   public var hareketEkseni : HareketModu = 0;
   public var referansNoktasi : ReferansNoktasi = 0;
   public var yuzdeSistemiKullanEbat : boolean = false;
   public var yuzdeEbatYatayMi : boolean = false; // false- dikey, true- yatay
   public var yuzdeSistemiKullanUzaklik : boolean = true;
   public var dinamikKonumlandir : boolean = false;

   public var yatayBoslukPixel : int = 128;
   public var dikeyBoslukPixel : int = 128;
   public var yatayBoslukYuzde : float = 15;
   public var dikeyBoslukYuzde : float = 15;

   public var joystickRect : Rect; // joystick'e dokunmazken joystickin çizileceği alan
   private var joystickGorunumRect : Rect; // joystick'e dokunurken joystickin çizileceği alan
   private var merkezNoktasi : Vector2; // joystickRect'in orta noktası

   public enum HareketModu { XveY, SadeceX, SadeceY }
   public enum ReferansNoktasi { SolAlt, SolUst, SagAlt, SagUst }

   private var gorunurluk : float = 1; // joystick'in ekrandaki opaklığı
   private var parmakId : int = -1; // joystick'e tıklayan parmak

   @HideInInspector
   public var sonuc : Vector2 = Vector2.zero;

   function Start()
   {
   if( !dinamikKonumlandir )
   {
   // Dinamik konumlandırma kapalıysa joystickin çizileceği konumu (Rect) belirle
   var joystickKenar : int;
   var yaricap : int;

   if( yuzdeSistemiKullanEbat )
   {
   if( yuzdeEbatYatayMi )
   {
   joystickKenar = Screen.width * joystickEbatYuzde / 100;
   yaricap = Screen.width * hareketAlaniYaricapYuzde / 100;
   }
   else
   {
   joystickKenar = Screen.height * joystickEbatYuzde / 100;
   yaricap = Screen.height * hareketAlaniYaricapYuzde / 100;
   }
   }
   else
   {
   joystickKenar = joystickEbat;
   yaricap = hareketAlaniYaricap;
   }

   var dx : int;
   var dy : int;
   if( yuzdeSistemiKullanUzaklik )
   {
   // % olarak konumlandırma seçilmişse boşlukları ona göre ayarla
   dx = Screen.width * yatayBoslukYuzde / 100;
   dy = Screen.height * dikeyBoslukYuzde / 100;
   }
   else
   {
   dx = yatayBoslukPixel;
   dy = dikeyBoslukPixel;
   }

   // Joystickin çizileceği Rect'i oluştur
   if( referansNoktasi == ReferansNoktasi.SolAlt )
   joystickRect = new Rect( dx, Screen.height - dy - joystickKenar, joystickKenar, joystickKenar );
   else if( referansNoktasi == ReferansNoktasi.SolUst )
   joystickRect = new Rect( dx, dy, joystickKenar, joystickKenar );
   else if( referansNoktasi == ReferansNoktasi.SagAlt )
   joystickRect = new Rect( Screen.width - dx - joystickKenar, Screen.height - dy - joystickKenar, joystickKenar, joystickKenar );
   else
   joystickRect = new Rect( Screen.width - dx - joystickKenar, dy, joystickKenar, joystickKenar );


   joystickGorunumRect = joystickRect;
   merkezNoktasi = new Vector2( joystickRect.x + joystickKenar / 2, joystickRect.y + joystickKenar / 2 );

   joystickEbatUsage = joystickKenar;
   hareketAlaniYaricapUsage = yaricap;
   }
   else
   {
   joystickEbatUsage = joystickEbat;
   hareketAlaniYaricapUsage = hareketAlaniYaricap;

   // Dinamik konumlandırma açıksa joysticki oyunun başında gizle
   gorunurluk = 0;
   joystickGorunumRect = new Rect();
   }
   }

   function Update()
   {
   var parmakBulundu : boolean = false;

   #if UNITY_EDITOR
   if( Input.GetMouseButtonDown( 0 ) )
   {
   if( dinamikKonumlandir )
   {
   if( JoystickOlusturulsunMu( new Vector2( Input.mousePosition.x, Screen.height - Input.mousePosition.y ) ) )
   {
   parmakId = 1;
   parmakBulundu = true;

   // joysticki parmağın ekrana dokunduğu yerde oluştur
   joystickRect = new Rect( Input.mousePosition.x - joystickEbatUsage / 2, Screen.height - Input.mousePosition.y - joystickEbatUsage / 2, joystickEbatUsage, joystickEbatUsage );
   joystickGorunumRect = joystickRect;
   merkezNoktasi = new Vector2( Input.mousePosition.x, joystickRect.y + joystickEbatUsage / 2 );
   }
   }
   else if( joystickRect.Contains( new Vector2( Input.mousePosition.x, Screen.height - Input.mousePosition.y ) ) )
   {
   parmakId = 1;
   parmakBulundu = true;
   JoystickKimildat( Input.mousePosition );
   }
   }
   else if( Input.GetMouseButton( 0 ) && parmakId == 1 )
   {
   parmakBulundu = true;
   JoystickKimildat( Input.mousePosition );
   }
   #else
   for( var parmak : Touch in Input.touches )
   {
   // Ekrandaki tüm parmaklara bak

   if( parmakId == -1 )
   {
   // eğer joysticki tutan parmak yoksa

   if( parmak.phase == TouchPhase.Began )
   {
   // bu parmak ekrana yeni dokunduysa

   if( dinamikKonumlandir )
   {
   // dinamik konumlandırma açıksa ve parmağın ekrandaki konumu uygunsa
   // (JoystickOlusturulsunMu true döndürmüşse) artık joysticki kontrol ediyoruz
   if( JoystickOlusturulsunMu( new Vector2( parmak.position.x, Screen.height - parmak.position.y ) ) )
   {
   parmakId = parmak.fingerId;
   parmakBulundu = true;

   // joysticki parmağın ekrana dokunduğu yerde oluştur
   joystickRect = new Rect( parmak.position.x - joystickEbatUsage / 2, Screen.height - parmak.position.y - joystickEbatUsage / 2, joystickEbatUsage, joystickEbatUsage );
   joystickGorunumRect = joystickRect;
   merkezNoktasi = new Vector2( parmak.position.x, joystickRect.y + joystickEbatUsage / 2 );
   }
   }
   else if( joystickRect.Contains( new Vector2( parmak.position.x, Screen.height - parmak.position.y ) ) )
   {
   // dinamik konumlandırma kapalıysa ve parmak joystick'in bulunduğu
   // alana tıklamışsa joysticki kontrol etmeye başla
   parmakId = parmak.fingerId;
   JoystickKimildat( parmak.position );
   parmakBulundu = true;
   }
   }
   }
   else if( parmakId == parmak.fingerId )
   {
   // eğer şu anda joysticki tutan parmağa bakıyorsak
   parmakBulundu = true;

   // parmak kımıldadıysa joysticki de kımıldat
   if( parmak.phase == TouchPhase.Moved )
   JoystickKimildat( parmak.position );
   }
   }
   #endif

   if( !parmakBulundu )
   {
   // eğer joysticki tutan parmak yoksa joysticki sıfırla
   parmakId = -1;
   sonuc = Vector2.zero;
   joystickGorunumRect = joystickRect;

   if( dinamikKonumlandir )
   {
   // dinamik konumlandırma açıksa joysticki ekrandan gizle
   gorunurluk -= Time.deltaTime * 5;

   if( gorunurluk < 0 )
   gorunurluk = 0;
   }
   }
   else if( dinamikKonumlandir )
   {
   // eğer joysticki tutan parmak varsa ve dinamik
   // konumlandırma açıksa joysticki ekranda göster
   gorunurluk += Time.deltaTime * 5;

   if( gorunurluk > 1 )
   gorunurluk = 1;
   }
   }

   function JoystickKimildat( pozisyon : Vector2 )
   {
   if( hareketEkseni == HareketModu.SadeceX )
   pozisyon.y = merkezNoktasi.y;
   else
   pozisyon.y = Screen.height - pozisyon.y;

   if( hareketEkseni == HareketModu.SadeceY )
   pozisyon.x = merkezNoktasi.x;

   // eğer parmak joystickin hareket yarıçapından uzaktaysa
   // joysticki parmağa bakacak şekilde, merkezden yarıçap
   // uzaklığa taşı
   if( Vector2.Distance( pozisyon, merkezNoktasi ) > hareketAlaniYaricapUsage )
   {
   var yon : Vector2 = ( pozisyon - merkezNoktasi ).normalized;
   pozisyon = merkezNoktasi + yon * hareketAlaniYaricapUsage;
   }

   // joysticki kımıldat
   joystickGorunumRect.x = pozisyon.x - joystickEbatUsage / 2;
   joystickGorunumRect.y = pozisyon.y - joystickEbatUsage / 2;

   // joystickin döndürdüğü değeri güncelle
   sonuc = new Vector2( ( pozisyon.x - merkezNoktasi.x ) / hareketAlaniYaricapUsage, -( pozisyon.y - merkezNoktasi.y ) / hareketAlaniYaricapUsage );
   }

   function JoystickOlusturulsunMu( pozisyon : Vector2 )
   {
   if( id == 0 )
   {
   if( pozisyon.x < Screen.width / 2 )
   return true;

   return false;
   }
   else if( id == 1 )
   {
   if( pozisyon.x > Screen.width / 2 )
   return true;

   return false;
   }

   return false;
   }

   function OnGUI()
   {
   // joysticki ekranda çizdir (opaklığı "gorunurluk" olacak şekilde)
   GUI.color.a = gorunurluk;
   GUI.DrawTexture( joystickGorunumRect, joystickTexture );
   GUI.color.a = 1;
   }
   Kodu tam okumadım da sonuc diye Vector2 tipi bir değişken var büyük ihtimal joystick 'in hareketi sonucunda sayısal değerleri o alıyordur. Onu kullanarak karakterine hareket verebilirsin diye düşünüyorum. Deneme olarak sonuc.x değerini karakterin x değerine eşitle bir kullan bakalım.
   BUNU

   sonuc = new Vector2( ( pozisyon.x - merkezNoktasi.x ) / hareketAlaniYaricapUsage, -( pozisyon.y - merkezNoktasi.y ) / hareketAlaniYaricapUsage );

   BÖYLE

   sonuc = new Vector2( ( pozisyon.0.2 - merkezNoktasi.0.2 ) / hareketAlaniYaricapUsage, -( pozisyon.y - merkezNoktasi.y ) / hareketAlaniYaricapUsage );

   yapınca hata veriyor boylemi demek istdin?
   Yok bu kodu hiç enleme. Demek istediğim bu kod çalışması sonucu "sonuc" diye bir değişkene bazı sayısal değerler atıyor gibi gözüküyor. Yani Joystick scripti sana sonuc diye bir değişken veriyor. Sen bu değişkeni kendi hareket scriptinde kullanıp karakterini hareket ettirmelisin.